મે મહિનાની તારીખવાર મહાન વ્યક્તિઓ

આ PDF ફાઈલમાં મે મહિનાની 1 થી 31 તારીખ મુજબની મહાન વ્યક્તિઓની જન્મજયંતી, પુણ્યતિથિ જેમ કે…. 

7 મે પન્નાલાલ પટેલની જન્મજયંતિ ,

9 મે મહારાણા પ્રતાપની જન્મજયંતિ  તેમ બીજા મહાન વ્યક્તિઓની જન્મજયંતી, પુણ્યતિથિ ને તારીખ મુજબ મુકીને દિન વિશેસ તારીખે ઉપયોગમાં લઇ શકાય તે મુજબની PDF ફાઈલ છે. જે એક વાર ખરેખર વાચવા યોગ્ય છે.

No. Date Names of Great Personalities
1 1 May

♦ Commemoration of Dr. David Livingston

♦ International Labor Day

2 2 May Birthday of Chunilal Shah
3 3 May Prajaram Rawal’s birth anniversary
4 4 May Punyatithi of Chandravadan Mehta
5 5 May

♦ Birthday of former President Gnani Zail Singh

♦ Birthday of Karl Marx

6 6 May Birthday of Motilal Nehru
7 7 May Birthday of Pannalal Patel
8 8 May Birthday of Dhruv Bhatt
9 9 May Birthday of Maharana Pratap
10 10 May Birthday of Gatubhai Dhruv
11 11 May Birthday of Mrinalini Sarabhai
12 12 May Birthday of Ramanlal Desai
13 13 May Birthday of Prabhashankar Sompura
14 14 May Birthday of Mehndi Nawaz Jung
15 15 May Birthday of Tencih Norke
16 16 May Birthday of Ambubhai Purani
17 17 May Punyatithi of Panchanan Maheshwari
18 18 May Butte Russell’s birthday
19 19 May Punyatithi of Jamshedji Tata
20 20 May Punyatithi of Bipinchandra Pal
21 21 May Rajiv Gandhi’s death anniversary
22 22 May Raja Rammohan Roy’s birthday
23 23 May Dr. P.C. Doctor’s birthday
24 24 May Anniversary of Nicholas Copernicus
25 25 May Punyatithi of Sardarsih Rana
26 26 May Birthday of Dr. Harivallabh Bhayani
27 27 May Punyatithi of Keshav Dev Malviya
28 28 May Birth anniversary of Veer Savarkar
29 29 May Anniversary of Sir Humphrey Davy
30 30 May Birthday of Suresh Joshi
31 31 May Birthday of Bhagwati Kumar Sharma
ALSO READ  જૂન મહિનાની તારીખવાર મહાન વ્યક્તિઓ

વાંચવા માટે click કરો :-  મે માસના મહાન વ્યક્તિઓ (દિન વિશેસ)

Thank you for visiting the website

You cannot copy content of this page