ઓગસ્ટ મહિનાની તારીખવાર મહાન વ્યક્તિઓ

આ PDF ફાઈલમાં ઓગસ્ટ  મહિનાની 1 થી 31 તારીખ મુજબની મહાન વ્યક્તિઓની જન્મજયંતી, પુણ્યતિથિ જેમ કે…. 

7 ઓગસ્ટ રવીન્દ્રનાથ ટાગોરની પુણ્યતિથિ ,

 12 ઓગસ્ટ ડૉ.વિક્રમ સારાભાઈની જન્મજયંતિ તેમ બીજા મહાન વ્યક્તિઓની જન્મજયંતી, પુણ્યતિથિ ને તારીખ મુજબ મુકીને દિન વિશેસ તારીખે ઉપયોગમાં લઇ શકાય તે મુજબની PDF ફાઈલ છે. જે એક વાર ખરેખર વાચવા યોગ્ય છે.

No. Date Names of Great Personalities
1 1 August Birthday of Purshottamdas Tandon
2 2 August Birthday of Pingali Wakaiya
3 3 August Punyatithi of Chinmyananda Saraswati
4 4 August Punyatithi of Kanti Bhatt
5 5 August Birthday of Harikrishna Pathak
6 6 August Punyatithi of Surendranath Banerjee
7 7 August Punyatithi of Rabindranath Tagore
8 8 August Birthday of Bhishma Sahni
9 9 August Birthday of Ranchodlal Dave
10 10 August V.V. Giri’s birthday
11 11 August Punyatithi of Khudiram Bose
12 12 August Birthday of Dr. Vikram Sarabhai
13 13 August Punyatithi of Pramukhswami Maharaj
14 14 August Birth anniversary of Vethathiri Maharishi
15 15 August Birth Anniversary of Shri Arvind Ghosh
16 16 August Birthday of Subhadrakumari Chauhan
17 17 August Punyatithi of Madanlal Dhingra
18 18 August Birthday of Vishnu Digambar Paluskar
19 19 August Birthday of Amrut Ghayal
20 20 August Birthday of Chandrakant Bakshi
21 21 August Punyatithi of Kakasaheb Kalelkar
22 22 August Birthday of Harishankar Parsai
23 23 August Praveen Tailor’s Birthday
24 24 August Birthday of Veer Narmad
25 25 August Birthday of Harinarayan Acharya
26 26 August Mother Teresa’s birthday
27 27 August Punyatithi of Hrishikesh Mukherjee
28 28 August Birthday of Zaverchand Meghani
29 29 August Birthday of Major Dhyan Chand
30 30 August Dr. Kumarpal Desai’s Birthday
31 31 August Birthday of Amrita Pritam
ALSO READ  જુલાઈ મહિનાની તારીખવાર મહાન વ્યક્તિઓ

વાંચવા માટે click કરો:- ઓગસ્ટ માસના મહાન વ્યક્તિઓ (દિન વિશેસ)

Thank you for visiting the website

You cannot copy content of this page