std-6

સમગ્ર શિક્ષા શિક્ષણ વિભાગ દ્વારા આયોજિત બ્રિજકોર્સ કલાસ રેડીસન

જ્ઞાનસેતુ કાર્યક્રમ

 

 

10-06-2021 (ગુરુવાર)
એકમ  સમય  YOUTUBE LINK
ગુજરાતી GS-1 કદમ-1  10:30 થી 11:00 YOUTUBE

11-06-2021 (શુક્રવાર)
એકમ  સમય  YOUTUBE LINK
ગણિત GS-1 પ્રકરણ-1,2 10:30 થી 11:00 YOUTUBE

12-06-2021 (શનિવાર)
એકમ  સમય  YOUTUBE LINK
અંગ્રેજી gs-1 યુનિટ-1  10:30 થી 11:00 YOUTUBE

14-06-2021 (સોમવાર)
એકમ  સમય  YOUTUBE LINK
ગુજરાતી GS-1 કદમ-1  10:30 થી 11:00 YOUTUBE

15-06-2021(મંગળવાર)
એકમ  સમય  YOUTUBE LINK
ગણિત GS-1 પ્રકરણ-1,2 10:30 થી 11:00 YOUTUBE

16-06-2021 (બુધવાર)
એકમ  સમય  YOUTUBE LINK
અંગ્રેજી gs-2 યુનિટ-2  10:30 થી 11:00 YOUTUBE

17-06-2021 (ગુરુવાર) 
એકમ  સમય  YOUTUBE LINK
ગુજરાતી GS-3 કદમ-4,5  10:30 થી 11:00 YOUTUBE

18-06-2021 (શુક્રવાર)
એકમ  સમય  YOUTUBE LINK
ગણિત GS-3 પ્રકરણ-4,5 10:30 થી 11:00 YOUTUBE

19-06-2021 (શનિવાર)
એકમ  સમય  YOUTUBE LINK
અંગ્રેજી gs-3 યુનિટ-3 10:30 થી 11:00 YOUTUBE

21-06-2021 (સોમવાર)
એકમ  સમય  YOUTUBE LINK
ગુજરાતી GS-4 કદમ-6,7 10:30 થી 11:00 YOUTUBE

22-06-2021 (મંગળવાર)
એકમ  સમય  YOUTUBE LINK
ગણિત GS-4 પ્રકરણ-6,7 10:30 થી 11:00 YOUTUBE

23-06-2021 (બુધવાર)
એકમ  સમય  YOUTUBE LINK
અંગ્રેજી gs-4 યુનિટ-4 10:30 થી 11:00 YOUTUBE

24-06-2021 (ગુરુવાર)
એકમ  સમય  YOUTUBE LINK
ગુજરાતી GS-5 કદમ-8,9  10:30 થી 11:00 YOUTUBE

25-06-2021 (શુક્રવાર)
એકમ  સમય  YOUTUBE LINK
ગણિત GS-5 પ્રકરણ-7,8 10:30 થી 11:00 YOUTUBE

26-06-2021 (શનિવાર)
એકમ  સમય  YOUTUBE LINK
અંગ્રેજી gs-5 યુનિટ-5 10:30 થી 11:00 YOUTUBE

28-06-2021 (સોમવાર)
એકમ  સમય  YOUTUBE LINK
ગુજરાતી GS-6 કદમ-10,11  10:30 થી 11:00 YOUTUBE

29-06-2021 (મંગળવાર)
એકમ  સમય  YOUTUBE LINK
ગણિત GS-6 પ્રકરણ-10 10:30 થી 11:00 YOUTUBE

30-06-2021 (બુધવાર)
એકમ  સમય  YOUTUBE LINK
અંગ્રેજી gs-6 યુનિટ-6 10:30 થી 11:00 YOUTUBE

01-07-2021 (ગુરુવાર)
એકમ  સમય  YOUTUBE LINK
ગુજરાતી GS-7 કદમ-12,13 10:30 થી 11:00 YOUTUBE

02-07-2021 (શુક્રવાર)
એકમ  સમય  YOUTUBE LINK
ગણિત GS-7 પ્રકરણ-11 10:30 થી 11:00 YOUTUBE

03-07-2021 (શનિવાર)
એકમ  સમય  YOUTUBE LINK
અંગ્રેજી gs-7 યુનિટ-7 10:30 થી 11:00 YOUTUBE

05-07-2021 (સોમવાર)
એકમ  સમય  YOUTUBE LINK
ગુજરાતી GS-8 કદમ-14,15  10:30 થી 11:00 YOUTUBE

06-07-2021 (મંગળવાર)
એકમ  સમય  YOUTUBE LINK
ગણિત GS-8 પ્રકરણ-12 10:30 થી 11:00 YOUTUBE

07-07-2021 (બુધવાર)
એકમ  સમય  YOUTUBE LINK
અંગ્રેજી gs-8 યુનિટ-8 10:30 થી 11:00 YOUTUBE

08-07-2021 (ગુરુવાર)
એકમ  સમય  YOUTUBE LINK
ગુજરાતી GS-9 ચાલો ચકાસીએ   10:30 થી 11:00 YOUTUBE

09-07-2021 (શુક્રવાર)
એકમ  સમય  YOUTUBE LINK
ગણિત GS-9  પ્રકરણ-13,14 10:30 થી 11:00 YOUTUBE

10-07-2021 (શનિવાર)
એકમ  સમય  YOUTUBE LINK
અંગ્રેજી gs-9 યુનિટ-9 10:30 થી 11:00 YOUTUBE

12-07-2021 (સોમવાર)
એકમ  સમય  YOUTUBE LINK
ગુજરાતી EP-10 1 TO 37 5:00 થી  5:30 YOUTUBE

13-07-2021 (મંગળવાર)
એકમ  સમય  YOUTUBE LINK
ગણિત EP-10  પ્રકરણ-1 TO 7 5:00 થી  5:30 YOUTUBE

14-07-2021 (બુધવાર)
એકમ  સમય  YOUTUBE LINK
અંગ્રેજી EP-10  યુનિટ- 1 TO 4 5:00 થી  5:30 YOUTUBE

15-07-2021 (ગુરુવાર)
એકમ  સમય  YOUTUBE LINK
ગુજરાતી EP-11 5:00 થી  5:30 YOUTUBE

16-07-2021 (શુક્રવાર)
એકમ  સમય  YOUTUBE LINK
ગણિત EP-11  પ્રકરણ-8 TO 14 5:00 થી  5:30 YOUTUBE

17-07-2021 (શનિવાર)
એકમ  સમય  YOUTUBE LINK
અંગ્રેજી EP-11  યુનિટ- 5 TO 9 5:00 થી  5:30 YOUTUBE

Related Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *