ગ્રામ પંચાયત ચુંટણી માટે ઉપયોગી તમામ મટેરિયલ

 

GRAM PANCHAYAT ELECTION

 

District Election Officer for the Panchayat to conduct Panchayat elections, State Election Commission to conduct the election in the district in which the Panchayat is located, the District Collector remains as the District Election Officer. This District Election Officer-v-Collector handles the entire work for the election of Panchayats under the supervision, guidance and control of the State Election Commission.

 

 

The State Election Commission appoints as many Returning Officers (ROs) and Assistant Returning Officers (AROs) as it deems necessary, subject to the provisions made for the election of Panchayats. These appointed Electoral Officers and Assistant Electoral Officers handle the election related activities under the general guidance and supervision of the District Electoral Officer-Collector.
. The State Election Commission, subject to the election intentions of the Panchayats (Rule 3 of the Gujarat Panchayat Election Rules-12), publishes the notices / notices of the declarations accordingly. The notice states the last date for filing of nomination papers, date for verification of candidatures, date of withdrawal of candidature, date of election / voting etc. The provisions of the main points are as follows for information.

 

. The last date for filing of subscriptions will be the fifth day after the date of publication of the declaration.
. The date for verification of subscriptions will be the day after the last date for filling up of subscriptions.
. The date of withdrawal of subscriptions will be the day after the date for verification of subscriptions.
. The date of polling / election should not be earlier than 10 (ten) days from the date of withdrawal of candidature.

 

 

🎥📽️GRAM PANCHAYAT CHUTANIMA MATPETI SVIKARVATHI, SHIL KARAVA SUDHINO VIDEO JOVA (CLICK HERE).🎥📽️ 

 

 

 

MATPATRO NA HISAB NO VIDEO 

 

 

 

PRISIDING OFFICER NI DAYARI BHARAVA MATENO VIDEO

 

 

 

MATDAAN NI TAKAVAARI NU FORM BHARAVA MATENO VIDEO 

 

💠 કેટલાક પત્રકો જેવા કે,,,,,,,

  • મતદાન શરુ થતા પેહલાં પ્રમુખ અધિકારીનું એકરારનામું 
  • મતદાનના આગળ દિવસે આપવાની હકીકતો 
  • કાનૂની ફોર્મ 
  • મતદાન એજન્ટની નિમણુક ફોર્મ 
  • ચુંટણી ફરજ પ્રમાણપત્ર 
  • તકરારી મતો 
  • મતપત્ર હિસાબનું પત્રક 
  • પ્રમુખ અધિકારીની ડાયરી 

💠 AA PATRAKO BHARVA MATENO VIDEO JOVO (અહી click કરો) 

 

 

💠 GRAM PANCHAYAT TRENNING MODUAL (CLICK HERE)

 

 

💠 AAPEL PATRAKO MA KAYA ADHIKARI KE KAYA AGENT NI SAHI KARAVAVI TE VACHO  (CLICK HEHE) 

 

 

MATDAAN KARAVA MATE KAYA KAYA PURAVA MANY CHE TE LIST DOWNLOAD કરવાં અહી click કરો 

 

 

💠 MATDAN SHARU THATA DAR 2 KALAKE AAPAVANU PATRAK DOWNLOAD કરવા અહી click કરો 

 

 

💠 STREE PURUSH TAKAVAARI PATRAK  DOWNLOAD કરવા અહી click કરો

 

 

💠 PRISIDING OFFICER MATENI KHUB UPAYOGI APPLICATION  DOWNLOAD કરો 

 

💠 TAMARA GAAM NA SARPANCH NI YAADI ONLINE JOVA CLICK KARO

IMPOTANT PDF

 

 

ALL VIDEO IN JUST ONE PDF (CLICK HERE)

 

SHALA MATE UPAYOGI FILE ANE PARI PATRO MATE CLICK HERE

Inspirational Stories click HERE  

health tips HERE click 

Related Post

One Reply to “ગ્રામ પંચાયત ચુંટણી માટે ઉપયોગી તમામ મટેરિયલ”

Leave a Reply

Your email address will not be published.
Enter Captcha Here :