ચુંટણી માટે ઉપયોગી તમામ મટેરિયલ

 

 ELECTION 2022-23

 

District Election Officer for the Panchayat to conduct Panchayat elections, State Election Commission to conduct the election in the district in which the Panchayat is located, the District Collector remains as the District Election Officer. This District Election Officer-v-Collector handles the entire work for the election of Panchayats under the supervision, guidance and control of the State Election Commission.

 

 

The State Election Commission appoints as many Returning Officers (ROs) and Assistant Returning Officers (AROs) as it deems necessary, subject to the provisions made for the election of Panchayats. These appointed Electoral Officers and Assistant Electoral Officers handle the election related activities under the general guidance and supervision of the District Electoral Officer-Collector.
The State Election Commission, subject to the election intentions of the Panchayats (Rule 3 of the Gujarat Panchayat Election Rules-12), publishes the notices / notices of the declarations accordingly. The notice states the last date for filing of nomination papers, date for verification of candidatures, date of withdrawal of candidature, date of election / voting etc. The provisions of the main points are as follows for information.

 

 

અવસર લોકશાહીનો તમારુ મતદાર ઓનલાઇન પ્રતિજ્ઞા પત્ર અહીથી ડાઉનલોડ કરો

 

 

ચુંટણીમાં ચૂકવવાના મહેતાણા બાબતનો પરિપત્ર(click here)

 

EVM VVPAT ગોઠવણી કઈ રીતે કરવી તે વાંચો (click here)

 

BU, CU અને VVPAT માટે શરૂઆતમાં કરવાની કામગીરી (click here)

 

મોક પોલ રફ કામ pdf 

 

ચુંટણી દરમિયાન કરવાની તમામ કામગીરીની શોર્ટ કટ કી (જરૂરથી વાંચો) click here 

 

 પ્રિસાઇડિંગ ઓફિસરે  એક જ પેજ માં રાખવાની માહિતી click here 

 

🔰 ટકાવારી કાઢવાની સરળ file-1 (click here)

🔰 ટકાવારી કાઢવાની સરળ file-2 (click here)

 

The State Election Commission, subject to the election intentions of the Panchayats (Rule 3 of the Gujarat Panchayat Election Rules-12), publishes the notices / notices of the declarations accordingly. The notice states the last date for filing of nomination papers, date for verification of candidatures, date of withdrawal of candidature, date of election / voting etc. The provisions of the main points are as follows for information.

 

 

ચૂટણીમાં આવતા તમામ ફોર્મના ભરેલા નમુના તૈયાર IMP એકવાર જરૂરથી વાંચશો (click here)

 

ચુંટણી અંગેની માર્ગદર્શિકા (click here)

 

ચુંટણી અંગેની માર્ગદર્શિકા PPT (click here)

 

મતદાન કઈ રીતે કરવું અને મોક પોલના સ્ટેપ (click here)

 

બનાવવાના કવરોની માહિતી (click here)

 

મતદાનના બીજા દિવસે રજા બાબતનો પરિપત્ર (click here)

The State Election Commission appoints as many Returning Officers (ROs) and Assistant Returning Officers (AROs) as it deems necessary, subject to the provisions made for the election of Panchayats. These appointed Electoral Officers and Assistant Electoral Officers handle the election related activities under the general guidance and supervision of the District Electoral Officer-Collector.

 

💠 AAPEL PATRAKO MA KAYA ADHIKARI KE KAYA AGENT NI SAHI KARAVAVI TE VACHO  (CLICK HEHE) 

 

 

MATDAAN KARAVA MATE KAYA KAYA PURAVA MANY CHE TE LIST DOWNLOAD કરવાં અહી click કરો 

 

 

💠 MATDAN SHARU THATA DAR 2 KALAKE AAPAVANU PATRAK DOWNLOAD કરવા અહી click કરો 

 

 

💠 STREE PURUSH TAKAVAARI PATRAK  DOWNLOAD કરવા અહી click કરો

 

 

💠 PRISIDING OFFICER MATENI KHUB UPAYOGI APPLICATION  DOWNLOAD કરો 

 

 

ALL VIDEO IN JUST ONE PDF (CLICK HERE)

 

SHALA MATE UPAYOGI FILE ANE PARI PATRO MATE CLICK HERE

Inspirational Stories click HERE  

health tips HERE click 

Related Post

One Reply to “ચુંટણી માટે ઉપયોગી તમામ મટેરિયલ”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *