બાળકોને વાંચતા શીખવવા માટે Google ની ખૂબ સરસ એપ્લિકેશન

googles-great-app-for-teaching-kids-to-read

Read Along is a free and fun speech based reading teacher app designed for kids ages 5 and up.


દરરોજ માત્ર 10 મિનિટની મજા અને પ્રેક્ટિસ સાથે, તમારા બાળકને જીવનભર વાંચન સ્ટાર બનવા માટે પ્રેરણા આપો

It helps them improve their reading skills in English and many other languages ​​(Hindi, Bengali, Marathi, Tamil, Telugu, Urdu, Spanish and Portuguese) and encourages them to read interesting stories altogether and collect stars and badges with “Dia” doing. Friendly in application assistant.


 

Dia listens to children when they read and responds positively in real time when they read well and helps them when they are stuck – offline and even without data!

 


 

 

Feature:
Works offline: Once downloaded, it works offline, so it does not use any data.

• Safe: Since the app is designed for kids, it has no ads and all sensitive information stays on the device only.

• Free: The app is completely free to use and has a huge library of books with different reading levels of First Books, Katha Kids and Chhota Bhim, to which new books are added regularly.

ALSO READ  NPS money withdrawal rules-easy Online process

• Games: Educational games in the application, make the learning experience fun.

• In-App Reading Assistant: Dia, In-App Reading Assistant helps children read aloud and provides positive reinforcement when they read correctly and helps them wherever they stop.

Multi Child Profile: Multiple children can use the same app and create their own personal profile to track their own progress.

• Personalized: The app recommends each child the right level of difficulty books based on their reading level.

ઉપલબ્ધ ભાષાઓ:
 Read Along સાથે, બાળકો વિવિધ ભાષાઓમાં વિવિધ મનોરંજક અને આકર્ષક વાર્તાઓ વાંચી શકે છે જેમાં નીચેનાનો સમાવેશ થાય છે:
 • અંગ્રેજી
• ગુજરાતી
 • હિન્દી (હિન્દી)
 • બાંગ્લા (বাংলা)
 • ઉર્દુ (اردو)
 • તેલુગુ (తెలుగు)
 • મરાઠી (मराठी)
 • તમિલ (தமிழ்)
 • સ્પેનિશ (Español)
 • પોર્ટુગીઝ (પોર્ટુગીઝ)
Grade younger students have a ton of troubles in perusing and composing. Only one out of every odd educator enjoys a side interest of perusing yet have opportunity and willpower to sit exclusively and change every youngster well. Few out of every odd educator possesses sufficient energy for every kid.

 

 

Compassion is found in everything except the youngster can’t return home to show face to face and the school can’t be given additional time than required. Only one out of every odd kid can associate with the educator in a matter of seconds at the comfort of the instructor in spite of giving time.

 

ALSO READ  સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટી દરેક સ્થળની વિશેષતા અને online બુકિંગ

 

Youngsters can’t work as expected both at school and at home with their folks at home and experience a ton of difficulty perusing and then some. Guardians who approach the Internet, have a good time cell phone, have an Android telephone in their cell phone and have some good times application introduced on the Play Store. 

 

 

 

It will be valuable for every kid to have the option to peruse English all alone. The kid will actually want to learn Hindi language. The kid will actually want to peruse and learn Gujarati. Proposing a non-existent application This is a valuable application that guardians or kids can all figure out how to peruse in their own particular manner at their own comfort.

 

 

All companions can involve this valuable application however much as could reasonably be expected. Figuring out how to peruse in language can be learned in language. A youngster can peruse a story when he needs to peruse. A portable application can show perusing bit by bit. A kid can peruse words that he doesn’t have the foggiest idea.

 

 

mass pt exercise,

 

 

What the need is for the Panchayat application to make it sound. This application is a surprisingly beneficial turn of events. Understanding English or perusing any language is a surprisingly beneficial turn of events. An application that shows perusing all dialects is a decent and genuine aide that works when there is a need to take the pressure. Endeavors have been made to connect with the kids when their youngsters are experiencing issues in perusing.

 

ALSO READ  માનવ ગરિમા યોજના ૨૦૨૧

 

In the event that the youngster is accused of perusing just, every one of them will be 50 in all subjects as the groundwork of perusing and instructing is to develop quality. To grant great information it, first of all, is vital to have a decent perusing. It be crude to Read will.

 

 

There is an exceptional way for guardians to have an extraordinary day. We are informing the best use of the best of these various applications. This application is exceptionally helpful for all kids and to improve perusing and more fruitful.

 

 

As this is a very fun application to do well all guardians ought to utilize this is an incredible fun application for all guardians who are utilizing android telephone and since it is extremely helpful to give kids the most ideal sort of information for youngsters to peruse every one of the companions came to The application ought to try to be utilized by however many individuals as could be expected under the circumstances..
Thank you for visiting the website

You cannot copy content of this page