ફેબ્રુઆરી મહિનાની તારીખવાર મહાન વ્યક્તિઓ

આ PDF ફાઈલમાં ફેબ્રુઆરી મહિનાની 1 થી 28 તારીખ મુજબની મહાન વ્યક્તિઓની જન્મજયંતી, પુણ્યતિથિ જેમ કે…. 

૮  ફેબ્રુઆરી  કનૈયાલાલ મુનશીની પુણ્યતિથિ ,

27 ફેબ્રુઆરી ચંદ્રશેખર આઝાદની પુણ્યતિથિ  તેમ બીજા મહાન વ્યક્તિઓની જન્મજયંતી, પુણ્યતિથિ ને તારીખ મુજબ મુકીને દિન વિશેસ તારીખે ઉપયોગમાં લઇ શકાય તે મુજબની PDF ફાઈલ છે. જે એક વાર ખરેખર વાચવા યોગ્ય છે.

No. Date Names of Great Personalities
1 1 February Birthday of Venibhai Purohit
2 2 February Birthday of Princess Amrit Kaur
3 3 February Chandrakant Seth’s birthday
4 4 February Birthday of Pandit Bhimsen Joshi
5 5 February Birthday of Pradhumna Desai
6 6 February Birthday of Khan Abdul Ghaffar Khan
7 7 February Birthday of Manmathanath Gupta
8 8 February Punyatithi of Kanaiyalal Munshi
9 9 February Punyatithi of Baba Amte
10 10 February Birthday of Jagannath Shankarsheth
11 11 February Punyatithi of Jamnalal Bajaj
12 12 February Birthday of Abraham Licon
13 13 February Birthday of Sarojini Naidu
14 14 February Punyatithi of Vidyanivas Mishra
15 15 February Birthday of Galileo Galilei
16 16 February Punyatithi of Dadasaheb Phalke
17 17 February J. Punyatithi of Krishnamurti
18 18 February Birthday of Ramakushna Paramahansa
19 19 February Birthday of Balwant Mehta
20 20 February Punyatithi of Saratchandra Bose
21 21 February Birthday of Suryakant Tripathi’s “Nirala”
22 22 February Patient’s birthday
23 23 February Birthday of PC Government
24 24 February Birthday of Lovekumar Khachar
25 25 February Dr. Birthday of Amarnath Zani
26 26 February Punyatithi of poet Veer Narmad
27 27 February Punyatithi of Chandrasekhar Azad
28 28 February Punyatithi of Mrs. Kamala Nehru
ALSO READ  નવેમ્બર મહિનાની તારીખવાર મહાન વ્યક્તિઓ

 

વાંચવા માટે click કરો:- ફેબ્રુઆરી માસના મહાન વ્યક્તિઓ (દિન વિશેસ)

Thank you for visiting the website

You cannot copy content of this page