ડીસેમ્બર મહિનાની તારીખવાર મહાન વ્યક્તિઓ

આ PDF ફાઈલમાં ડીસેમ્બર  મહિનાની 1 થી 31 તારીખ મુજબની મહાન વ્યક્તિઓની જન્મજયંતી, પુણ્યતિથિ જેમ કે…. 

15 ડીસેમ્બર વોલ્ટ ડિઝનીની પુણ્યતિથિ,

28 ડીસેમ્બર ધીરુભાઈ અંબાણીની જન્મજયંતિ  તેમ બીજા મહાન વ્યક્તિઓની જન્મજયંતી, પુણ્યતિથિ ને તારીખ મુજબ મુકીને દિન વિશેસ તારીખે ઉપયોગમાં લઇ શકાય તે મુજબની PDF ફાઈલ છે. જે એક વાર ખરેખર વાચવા યોગ્ય છે.

No. Date Names of Great Personalities
1 1 December Punyatithi of Vijayalakshmi Pandit
2 2 December Birthday of Mamasaheb Phadke
3 3 December Birthday of Dr. Rajendra Prasad
4 4 December Birthday of RC Majumdar
5 5 December Punyatithi of Dulipsihji
6 6 December Max Mલરller’s Birthday
7 7 December Hasmukh Patel’s birth anniversary
8 8 December Birthday of Pandit Sukhlalji
9 9 December Birthday of Homay Vyaravalla
10 10 December Anniversary of Alfred Nobel
11 11 December Punyatithi of MS Subbulakshmi
12 12 December Birthday of Gaurishankar Joshi (Dhumketu)
13 13 December Birthday of Haji Alarkhiya
14 14 December Raj Kapoor’s birthday
15 15 December Walt Disney’s anniversary
16 16 December Punyatithi of Arun Khetarpal
17 17 December Punyatithi of Dr. Pattabhi Sitaramaiah
18 18 December Punyatithi of Vijay Hazare
19 19 December Birthday of Kasturbhai Lalbhai
20 20 December Birthday of Shanta Gandhi
21 21 December Birthday of Chief Justice PN Bhagwati
22 22 December Birthday of Srinivasa Ramanujan
23 23 December Birthday of Rash Behari Ghosh
24 24 December Sane Guruji’s birth anniversary
25 25 December Punyatithi of Chakravati Rajagopalachari
26 26 December Punyatithi of Yashpalji
27 27 December Birthday of Mirza Ghalib
28 28 December Birthday of Dhirubhai Ambani
29 29 December Rajesh Khanna’s birth anniversary
30 30 December Birthday of Raman Maharishi
31 31 December Punyatithi of Nanabhai Bhatt
ALSO READ  જૂન મહિનાની તારીખવાર મહાન વ્યક્તિઓ

 

વાંચવા માટે click કરો:-  ડીસેમ્બર માસના મહાન વ્યક્તિઓ (દિન વિશેસ)

Thank you for visiting the website

You cannot copy content of this page