નવેમ્બર મહિનાની તારીખવાર મહાન વ્યક્તિઓ

આ PDF ફાઈલમાં નવેમ્બર  મહિનાની 1 થી 31 તારીખ મુજબની મહાન વ્યક્તિઓની જન્મજયંતી, પુણ્યતિથિ જેમ કે…. 

14 નવેમ્બર પંડિત જવાહરલાલ નહેરુની જન્મજયંતિ,

19 નવેમ્બર ઇન્દિરા ગાંધીની જન્મજયંતિ  તેમ બીજા મહાન વ્યક્તિઓની જન્મજયંતી, પુણ્યતિથિ ને તારીખ મુજબ મુકીને દિન વિશેસ તારીખે ઉપયોગમાં લઇ શકાય તે મુજબની PDF ફાઈલ છે. જે એક વાર ખરેખર વાચવા યોગ્ય છે.

No. Date Names of Great Personalities
1 1 November Punyatithi of Sant Kanwar Ram
2 2 November Yogeshwar Dutt’s birthday
3 3 November Amatya Sen’s birthday
4 4 November Birthday of Vasudev Balwant Phadke
5 5 November Birthday of ‘Deshbandhu’ Chitaranjandas
6 6 November Birthday of Ardeshar Khabradar
7 7 November Punyatithi of Dr. Jivram Mehta
8 8 November Birthday of Bhagwanlal Indraji
9 9 November Punyatithi of KR Narayan
10 10 November Martin Luther’s Birthday
11 11 November Birthday of Molana Abul Kalam Azad
12 12 November Punyatithi of Madan Mohan Malviya
13 13 November Birthday of Makrand Dave
14 14 November Birthday of Pandit Jawaharlal Nehru
15 15 November Rajiv Patel’s birth anniversary
16 16 November Punyatithi of Vishnu Ganesh Pingale
17 17 November Birthday of Nanaji Kalidas Mehta
18 18 November Birthday of Jayati Dalal
19 19 November Birthday of Indira Gandhi
20 20 November Birthday of Mani Shankar Bhatt (Poet Kant)
21 21 November Punyatithi of Dr. CV Raman
22 22 November Birthday of Veerang’s Jhalakari Bai
23 23 November Birthday of Bansilal Verma ‘Chakor’
24 24 November Arundhati Roy’s Birthday
25 25 November Birthday of Dula Bhaya Kaag
26 26 November Birthday of Suneet Kumar Chatterjee
27 27 November Birthday of Bakut Tripathi
28 28 November Punyatithi of Mahatma Jyotiba Phule
29 29 November Thakkarbapa’s birth anniversary
30 30 November Punyatithi of Indrakumar Gujral
ALSO READ  માર્ચ મહિનાની તારીખવાર મહાન વ્યક્તિઓ

 

વાંચવા માટે click કરો:- નવેમ્બર માસના મહાન વ્યક્તિઓ (દિન વિશેસ)

Thank you for visiting the website

You cannot copy content of this page