જુલાઈ મહિનાની તારીખવાર મહાન વ્યક્તિઓ

આ PDF ફાઈલમાં  જુલાઈ  મહિનાની 1 થી 31 તારીખ મુજબની મહાન વ્યક્તિઓની જન્મજયંતી, પુણ્યતિથિ જેમ કે…. 

5 જુલાઈ પી.વી.સિંધુનો જન્મદિવસ,

27 જુલાઈ ડૉ.એ.પી.જે. અબ્દુલ કલામની પુણ્યતિથિ તેમ બીજા મહાન વ્યક્તિઓની જન્મજયંતી, પુણ્યતિથિ ને તારીખ મુજબ મુકીને દિન વિશેસ તારીખે ઉપયોગમાં લઇ શકાય તે મુજબની PDF ફાઈલ છે. જે એક વાર ખરેખર વાચવા યોગ્ય છે.

No.  Date Names of Great Personalities
1 1 July Punyatithi of Ravi Shankar Maharaj
2 2 July Commemoration of Samuel Heinemann
3 3 July Birthday of Hansaben Mehta
4 4 July Punyatithi of Shivkumar Joshi
5 5 July PV Sindhu’s Birthday
6 6 July Birthday of Manoj Khanderia
7 7 July Punyatithi of Vikram Batra
8 8 July Sourav Ganguly’s birthday
9 9 July Guru Dutt’s birth anniversary
10 10 July Birthday of Nikola Tesla
11 11 July Punyatithi of Bahramji Malabari
12 12 July Punyatithi of Bachubhai Rawat
13 13 July Birthday of Chhotubhai Purani
14 14 July Birthday of Upendra Trivedi
15 15 July Birthday of Durgabai Deshmukh
16 16 July Birthday of Aruna Asaf Ali
17 17 July Punyatithi of Indulal Yagnik
18 18 July Nelson Mandela’s birthday
19 19 July Dr. Jayant Narlikar’s Birthday
20 20 July Birthday of Sir Edmund Hillary
21 21 July Birthday of Umashankar Joshi
22 22 July Birthday of Dalsukhbhai Malvania
23 23 July Birthday of Lokmanya Tilak
24 24 July Commemoration of Sir James Chadwick
25 25 July

Jim Corbett’s Birthday

Birthday of Karsandas Mulji

26 26 July

Birthday of George Bernard Shaw

Birthday of Manubhai Trivedi

27 27 July Dr. A.P.J. Punyatithi of Abdul Kalam
28 28 July Birthday of KK Shastri
29 29 July J.R.D. Tata’s birthday
30 30 July Birthday of Henry Ford
31 31 July Premchandji’s birth anniversary
ALSO READ  ઓક્ટોમ્બર મહિનાની તારીખવાર મહાન વ્યક્તિઓ

 

વાંચવા માટે click કરો:- જુલાઈ  માસના મહાન વ્યક્તિઓ (દિન વિશેસ)

Thank you for visiting the website

You cannot copy content of this page