જાન્યુઆરી મહિનાની તારીખવાર મહાન વ્યક્તિઓ

આ PDF ફાઈલમાં જાન્યુઆરી મહિનાની 1 થી 31 તારીખ મુજબની મહાન વ્યક્તિઓની જન્મજયંતી, પુણ્યતિથિ જેમ કે…. 

11 જાન્યુઆરી લાલ બહાદુર શાસ્ત્રીની પુણ્યતિથિ,

23 જાન્યુઆરી શુભાષચંદ્ર બોઝની જન્મજયંતી તેમ બીજા મહાન વ્યક્તિઓની જન્મજયંતી, પુણ્યતિથિ ને તારીખ મુજબ મુકીને દિન વિશેસ તારીખે ઉપયોગમાં લઇ શકાય તે મુજબની PDF ફાઈલ છે. જે એક વાર ખરેખર વાચવા યોગ્ય છે.

No. Date Names of Great Personalities
1 1 January Mahadevbhai Desai’s birth anniversary
2 2 January Punyatithi of Barkat Ali Virani “Befam”
3 3 January Savitribai Phule Janmajayanti
4 4 January Punyatithi of Bhikkhu Akhandananda
5 5 January Birthday of Barindra Kumar Ghosh
6 6 January Anniversary of Louis Braille
7 7 January Shanta Sinha’s birthday
8 8 January Punyatithi of Keshavchandra Sen
9 9 January Sunderlal Bahujan’s birthday
10 10 January Dr. Punyatithi of Radhavinod Pal
11 11 January Punyatithi of Lal Bahadur Shastri
12 12 January Birthday of Swami Vivekananda
13 13 January Rakesh Sharma’s Birthday
14 14 January Vinod Bhatt’s birthday
15 15 January Dr. Birthday of Martin Luther King
16 16 January Birthday of Mahadev Govind Rande
17 17 January Birthday of Babu Gulabrai
18 18 January Punyatithi of Harivansh Rai Bachchan
19 19 January Punyatithi of Devendranath Tagore
20 20 January Ajit Doval’s Birthday
21 21 January Birthday of “Kavishwar” Dalpataram
22 22 January Punyatithi of Jaishankar “Sundari”
23 23 January Birthday of Subhash Chandra Bose
24 24 January Dr. Birthday of Homi Bhabha
25 25 January Ramanlal Soni’s birth anniversary
26 26 January Dr. Anniversary of Edward Jethar
27 27 January Birthday of Pandit Sitaram Chaturvedi
28 28 January Birth anniversary of Lal Lajpat Rai
29 29 January Birthday of William Radhenstein
30 30 January Birthday of Jaishankar Prasad
31 31 January

Birthday of Major Somnath Sharma

ALSO READ  માર્ચ મહિનાની તારીખવાર મહાન વ્યક્તિઓ

 

વાંચવા માટે click કરો:-જાન્યુઆરી માસના મહાન વ્યક્તિઓ (દિન વિશેસ)

Thank you for visiting the website

You cannot copy content of this page