ઓક્ટોમ્બર મહિનાની તારીખવાર મહાન વ્યક્તિઓ

આ PDF ફાઈલમાં  ઓક્ટોમ્બર  મહિનાની 1 થી 31 તારીખ મુજબની મહાન વ્યક્તિઓની જન્મજયંતી, પુણ્યતિથિ જેમ કે…. 

2 ઓક્ટોમ્બર લાલ બહાદુર શાસ્ત્રીની પુણ્યતિથિ,

31 ઓક્ટોમ્બર સરદાર વલ્લભભાઇ પટેલની જન્મજયંતિ  તેમ બીજા મહાન વ્યક્તિઓની જન્મજયંતી, પુણ્યતિથિ ને તારીખ મુજબ મુકીને દિન વિશેસ તારીખે ઉપયોગમાં લઇ શકાય તે મુજબની PDF ફાઈલ છે. જે એક વાર ખરેખર વાચવા યોગ્ય છે.

No. Date Names of Great Personalities
1 1 October Punyatithi of Manilal Trivedi
2 2 October Birthday of Mahatma Gandhi
3 3 October Kadambini Ganguly’s death anniversary
4 4 October Birthday of Shyamjikushna Varma
5 5 October Birthday of Kishorelal Mashruwala
6 6 October Birthday of Dr. Meghnath Sahani
7 7 October Birthday of Durgabhabhi
8 8 October Jayaprakash Narayan’s birth anniversary
9 9 October Birthday of Joseph McWan
10 10 October Birthday of Babalbhai Mehta
11 11 October Birthday of Suresh Dalal
12 12 October Rajendra Shukal’s birthday
13 13 October Birthday of Bhulabhai Desai
14 14 October Birthday of the Red Heart
15 15 October Birthday of Shekhadam Abuwala
16 16 October Rajesh Vyas’ Miskin’s Birthday
17 17 October Punyatithi of Swami Ramatirtha
18 18 October Anniversary of Thomas Alva Edition
19 19 October Birthday of Pandurang Shastri Athavale
20 20 October Birthday of Govardhan Ram Tripathi
21 21 October Birthday of Jyotindra Dave
22 22 October Prahlad Parekh’s birth anniversary
23 23 October Birthday of Balwantrai Thakor
24 24 October Birthday of Maharaja Bhagavatsihji
25 25 October Punyatithi of Sahir Ludhianvi
26 26 October Birthday of Ganesh Shankar Vidyarthi
27 27 October Punyatithi of Vijay Merchant
28 28 October Birthday of Bhagini Nivedita
29 29 October Punyatithi of Kamaladevi Chattopadhyaya
30 30 October Punyatithi of Maharshi Dayanand Saraswati
31 31 October Birthday of Sardar Vallabhbhai Patel
ALSO READ  ઓગસ્ટ મહિનાની તારીખવાર મહાન વ્યક્તિઓ

 

વાંચવા માટે click કરો:- ઓક્ટોમ્બર માસના મહાન વ્યક્તિઓ (દિન વિશેસ)

Thank you for visiting the website

You cannot copy content of this page