સપ્ટેમ્બર મહિનાની તારીખવાર મહાન વ્યક્તિઓ

આ PDF ફાઈલમાં  સપ્ટેમ્બર  મહિનાની 1 થી 30 તારીખ મુજબની મહાન વ્યક્તિઓની જન્મજયંતી, પુણ્યતિથિ જેમ કે…. 

17 સપ્ટેમ્બર  શ્રી નરેન્દ્ર મોદીનો જન્મદિવસ,

19 સપ્ટેમ્બર  સુનિતા વિલીયમ્સનો જન્મદિવસ  તેમ બીજા મહાન વ્યક્તિઓની જન્મજયંતી, પુણ્યતિથિ ને તારીખ મુજબ મુકીને દિન વિશેસ તારીખે ઉપયોગમાં લઇ શકાય તે મુજબની PDF ફાઈલ છે. જે એક વાર ખરેખર વાચવા યોગ્ય છે.

No.  Date Names of Great Personalities
1 1 September Jugatram Dave’s birth anniversary
2 2 September Birthday of Chunibhai Vaidya
3 3 September Birthday of Narasimha Rao Dwivedi
4 4 September Birthday of Pujya Shri Mota
5 5 September Praful Raval’s birthday
6 6 September John Dalton’s Birthday
7 7 September Dr. Ilabahen Bhatt’s Birthday
8 8 September Birthday of Swami Anand
9 9 September Commemoration of Dr. Varghese Kurien
10 10 September Birth anniversary of Jam Ranjit Singh
11 11 September Birthday of Vinoba Bhave
12 12 September Punyatithi of Hitendra Desai
13 13 September Punyatithi of Jatindranath Das
14 14 September Birthday of Ivan Pavlov
15 15 September Sir M. Birthday of Visvesvaraya
16 16 September Birthday of Krishnalal Sridharani
17 17 September Shri Narendra Modi’s Birthday
18 18 September Punyatithi of Dr. Bhagwandas
19 19 September Birthday of Sunita Williams
20 20 September Annie Besant’s death anniversary
21 21 September Birthday of Uchchagrai Dhebar
22 22 September Punyatithi of Mansur Ali Khan Pataudi
23 23 September Birthday of Ramdhari Singh ‘Dinkar
24 24 September Birthday of Madam Bhikhaiji Kama
25 25 September Birthday of Pandit Deendayal Upadhyay
26 26 September Birthday of Ishwarchand Vidyasagar
27 27 September Birthday of Vitthalbhai Patel
28 28 September Lata Mangeshkar’s birthday
29 29 September Birthday of Motibhai Amin
30 30 September

Birthday of Chinu Modi ‘Irshad’

ALSO READ  મે મહિનાની તારીખવાર મહાન વ્યક્તિઓ

વાંચવા માટે click કરો:-   સપ્ટેમ્બર  માસના મહાન વ્યક્તિઓ (દિન વિશેસ)

Thank you for visiting the website

You cannot copy content of this page