નાના હોય કે મોટા બાળકોને વાર્તા ખૂબ ગમે છે. તેથી બાળકોને ભણવામાં તેમજ જીવનના પાઠ સમજવામાં એક આદર્શ નાગરિક બનવા માટેનાં અહી હિન્દી અને ગુજરાતીમાં પ્રેરણાત્મક વાર્તાનો સંગ્રહ આપેલ છે જેનો ઉપયોગ આપણે શાળાનાં પ્રાર્થના સંમેલનમાં એક વાર્તા સ્વરૂપે કહીને જીવનનાં આદર્શો શીખવાડી શકીએ છીએ.

  જીવનમાં માતા-પિતા,સાથી,મિત્રો અને સુખ-દુખની જગ્યા કેટલી..???   All these stories create a strong hit/effect on our social structure . In this fast life , we could give a little time to feed and care for our (related to religion or the soul) quotient by kind and giving/taking good Read more
  International Women’s Day  Every year, March 8 is celebrated as International Women’s Day across the world to promote women’s rights and Read more
    "આપણો ભ્રમ"   . “Courage doesn’t always roar. Sometimes courage is the little voice that says I’ll try Read more
  Benefits of daily attendance Success achieved with 100% attendance in school   By attending class regularly, your child is Read more
    The ideal behavior of the teacher   “All success starts with self-discipline. It starts with you.” – Dwayne Read more
    Wait patiently   “No matter how many mistakes you make or how slow you progress, you are still Read more
    The formula for living a positive life from the negative ...   “Nobody cares what you did yesterday. Read more
niraj chopada
  biography-of-neeraj-chopra-javelin-throw-athlete-olympics-2021   “Be brave. Take risks. Nothing can substitute experience.” – Paul Coelho All these stories create a strong hit/effect on our social structure . In this fast life , we could give a little time to feed and care for our (related to religion Read more
    your-heart-is-so-big-for-a-friend   “Smart people learn from everything and everyone, average people from their experiences, stupid people already have Read more
    ratan-tatas-invaluable-advice   “Study while others are sleeping; work while others are loafing; prepare while others are playing; and Read more
  આવું સુખ ક્યાં ખરીદવા જવું...???   “You’ve gotta dance like there’s nobody watching, love like you’ll never be hurt, Read more
    Never Seen Dad Cry... story on fathers life “The best way to find yourself is to lose yourself Read more
 મનને મજબૂત બનાવીએ   “You can’t change how people treat you or what they say about you. All you can Read more
  આરામદાયક જીવન શ્રાપ સમાન   “The most important actions are never comfortable.” – Tim Ferriss All these stories create Read more
    "ज़िंदगी के दस सूत्र" “We need to accept that we won’t always make the right decisions, that we’ll Read more
    'लोगो की नहीं अपने दिल की सुने' “The key to success is to start before you are ready.” Read more
    'कहानी - एक कौवा और गरुड़' “There is no such thing as failure. There are only results.” – Read more
    "माँ - बाप का प्यार" “Be brave. Take risks. Nothing can substitute experience.” – Paul Coelho All these Read more
    अपना काम स्वयं करिए “Nobody cares what you did yesterday. What have you done today to better yourself?” Read more

4 Replies to “પ્રેરણાત્મક વાર્તાઓ”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *